Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Vijesti iz Rakovog Potoka
ODLUKA U SVRHU PREVLADAVANJA TEŠKOĆA PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Grad Samobor donio je niz mjera pomoći u svrhu prevladavanja poteškoća

nastalih aktualnom epidemiološkom situacijom

 

Dana 18. ožujka 2020. gradonačelnik grada Samobora donio je niz odluka

u svrhu pomoći gospodarstvu i građanima grada Samobora u prevladavanju

poteškoća izazvanih aktualnom epidemiološkom situacijom.

Donesene su sljedeće odluke:

1. U razdoblju od 16. ožujka 2020. godine pa do prestanka mjera Vlade

Republike Hrvatske roditelji koji neće koristiti usluge gradskih dječjih vrtića

oslobađaju se plaćanja usluga sukladno broju dana izostanaka djeteta iz vrtića.

2. U razdoblju od 16. ožujka 2020. godine pa do prestanka mjera Vlade

Republike Hrvatske roditelji se oslobađaju plaćanja usluga školske prehrane i

produženog boravka za sve učenika koji su korisnici navedenih usluga sukladno

broju dana izostanaka učenika iz škole.

3. Dječji vrtići kojima su osnivači privatne pravne i fizičke osobe, vjerske zajednice

te obrtne djelatnosti dadilja koji su privremeno obustavili rad ostvaruju pravo na

puni iznos dosadašnjeg sufinanciranja programa (1.000,00 kn za cjelodnevni

programa, 500,00 kn za poludnevni program po djetetu) uz uvjet da zadrže isti broj

zaposlenih koji su imali i prije nastupanja mjera obustave rada.

4. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti oslobađaju se

plaćanja komunalne naknade u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada.

5. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a u zakupu su

javnih površina na području grada Samobora oslobađaju se obveze plaćanja

zakupnine u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada.

Također, paketu mjera u svrhu pomoći gospodarstvu i građanima grada Samobora

pridružila se i Uprava t.d. Komunalac d.o.o., sljedećim odlukama:

1. Obustavlja se, danom donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike

Hrvatske, naplata odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve

pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarske djelatnosti, a neće biti u

mogućnosti obavljati svoju djelatnost.

2. Obustavlja se, danom donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike

Hrvatske, naplata zakupa poslovnih prostora u zakupu t.d. Komunalac d.o.o. za

sve pravne i fizičke osobe koje neće biti u mogućnosti obavljati svoju djelatnost.

 

VMO

Ažurirano Subota, 21 Ožujak 2020 21:55
 
Županijski stožer civilne zaštite preporučuje odgodu održavanja većih skupova PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Stožer civilne zaštite Zagrebačke županije pozvao je organizatore većih

skupova i okupljanja da obrate pozornost na preporuke Stožera civilne

zaštite Republike Hrvatske:

 

MJERE VEZANE ZA ODGODU ILI OGRANIČAVANJE ORGANIZIRANIH SKUPOVA:

1. Preporučuje se do daljnjega odgoditi sve skupove i organizirana

okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi

2. Svi organizatori okupljanja (većih i manjih) dužni su osigurati

najviše higijenske standarde koji uključuju:

Jasno istaknute sljedeće upute:

– https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/

Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf

– https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima.

Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog

komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt.

Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili

povišenu temperaturu (veću od 37.5 °C) da ne dolaze na manifestacije.

Prije početka manifestacije dobiti suglasnost županijskog stožera

civilne zaštite i nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili

propisane upute.

 

Načelnik Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije Nenad Babić

apelira na organizatore da svakako razmotre odgađanje skupova na

kojima se predviđa više od 1000 ljudi. U slučaju da organizatori

ipak žele održati skup obavezno se moraju javiti Županijskom stožeru

minimalno 7 dana prije događanja na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

kako bi ishodili suglasnost Stožera i Županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Skupovi i okupljanja na kojima se predviđa manje od 1000 ljudi ne moraju

imati suglasnost Županijskog stožera, ali moraju ispuniti gore najviše

higijenske standarde.

 

Ponavljamo upute za građane:

1. Svi građani koji imaju simptome prehlade, a nisu bili u Kini,

Hong-Kongu, Japanu, Južnoj Koreji, Singapuru, Iranu i Italiji

(Lombardija, provincije Modena, Parma, Piacenza, Reggio Nell’Emilia,

Pesaro, Rimini i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Osolla,

Vercelli, Padova, Treviso, Venezia i Bozen) unazad 14 dana ne trebaju

se javljati liječnicima-epidemiolozima, već mogu kontaktirati svog

liječnika obiteljske medicine telefonom.

 

2. Osobe koje su unazad 14 dana boravile u gore navedenim državama,

a ne kašlju, nemaju povišenu temperaturu ili druge znakove prehlade,

moraju se javiti nadležnom liječniku-epidemiologu čiji broj mogu

dobiti preko županijskih centara 112.

 

3. Osobe koje su boravile unutar 14 dana u gore navedenim državama,

a koje kašlju i imaju povišenu temperaturu i druge znakove prehlade,

imaju obvezu javiti se telefonom svom nadležnom liječniku obiteljske

medicine radi daljnjih uputa.

 

Također, Županijski stožer Civilne zaštite apelira na stanovnike

Zagrebačke županije da u slučaju sumnje na koronavirus ne dolaze

osobno u domove zdravlja i prostore hitne medicine već da prema

gore navedenim uputama kontaktiraju svog liječnika ili dežurnog

epidemiologa koji će u slučaju potrebe osigurati prijevoz pacijenata.

Dežurni broj pri Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije je

099 48 27 486.

 

Ujedno, pozivaju se svi stanovnike Zagrebačke županije da se pridržavaju

navedenih smjernica i uputa koje se svakodnevno ažuriraju i objavljuju

na web stranici

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti

/koronavirus-najnovije-preporuke/

Sve informacije vezane uz koronavirus pratite i na web stranicama

https://civilna-zastita.gov.hr/

 

Preuzeto sa Radio Samobor

Ažurirano Četvrtak, 12 Ožujak 2020 22:15
 
Čestitka za Međunarodni dan žena PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

 

Ažurirano Subota, 07 Ožujak 2020 22:50
 
Poziv na demonstraciju rezidbe voćaka i vinove loze PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 

Ažurirano Utorak, 18 Veljača 2020 21:54
 
JAVNI POZIV o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva na području grada Samobora u 2020. godini PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Temeljem članka 42. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora

br. 3/16 ., 1/18 i 4/19), i članka 18. Pravilnika o davanju poticaja za razvoj

poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva na području grada Samobora

u 2020. godini (Službene vijesti Grada Samobora br. 1/20),

gradonačelnik Grada Samobora raspisuje

JAVNI POZIV

o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje

lovstva na području

grada Samobora u 2020. godini

1. Predmet Javnog poziva:

Financijska sredstva iz Proračuna Grada Samobora za 2020. godinu

dodjeljuju

se za dolje navedene programske mjere.

Unutar programske mjere RAZVOJ POLJOPRIVREDE

sufinancirat će se:

 1. Razvoj stočarske proizvodnje
 2. Investicije u poljoprivrednim gospodarstvima
 3. Premije osiguranja

Unutar programske mjere RURALNI RAZVOJ sufinancirat će se:

 1. Razvoj seoskog turizma
 2. Razvoj seoskih tradicijskih gospodarstava
 3. Obrazovanje i osposobljavanje u poljoprivredi
 4. Očuvanje seoskih tradicijskih gospodarstava
 5. Agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih
 6. površina

Unutar programske mjere RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA

sufinancirat će se:

 1. Subvencija za osiguranje lovišta
 2. Subvencija za unos divljači u lovište
 3. Subvencija za sprječavanje šteta od divljači
 4. Subvencija za uređenje lovišta (nabava opreme i strojeva)
 5. Subvencija za izgradnju ili adaptaciju lovno uzgojno-tehničkih
 6. objekata i opremanje
 7. lovno-gospodarskih objekata.

2Opći uvjeti za dodjelu potpora:

2.1. Pravo korištenja sredstava unutar programske mjere RAZVOJ

POLJOPRIVREDE

imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik

poljoprivrednih gospodarstava kao i fizičke odnosno pravne osobe

registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koje imaju

prebivalište odnosno sjedište na području grada Samobora te

poljoprivrednu proizvodnju, stoku ili gospodarski objekt za koju traže

potporu na području grada Samobora.

Iznimno, pravo na potporu unutar mjere Investicije u poljoprivrednim

gospodarstvima na čitavom području grada Samobora te mjere Potpora

za nabavu matičnog stada ženskih rasplodnih grla  (goveda, koza, ovaca

i krmača), i Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih

životinja na području Samoborskog i Žumberačkog gorja, mogu steći i

fizičke odnosno pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na

području grada Samobora kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost,

a imaju locirano poljoprivredno zemljište ili proizvodni gospodarski

objekt izvan katastarskih granica grada Samobora odnosno u susjednoj

općini.

2.2. Pravo korištenja sredstava unutar programske mjere RURALNI

RAZVOJ imaju

obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih

gospodarstava kao i fizičke odnosno pravne osobe kojima je osnovna

djelatnost poljoprivredna proizvodnja ili bavljenje seoskim turizmom,

a imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Samobora.

2.3. Pravo korištenja sredstava unutar programske mjere POTICANJE

RAZVOJA LOVSTVA imaju lovozakupnici ili koncesionari zajedničkih

i državnih lovišta na području grada Samobora.

2.4. Ostali uvjeti za dodjelu potpora utvrđeni su Pravilnikom o dodjeli

potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva na

području grada Samobora u 2020. godini (Službene vijesti Grada

Samobora br. 1/20). Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju,

odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Pravilnika i Javnog poziva

za pojedinu potporu neće se razmatrati.

3. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: GRAD SAMOBOR,

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije, Trg kralja

Tomislava 5, 10430 Samobor.

4. Vrijeme trajanja Javnog poziva: Do 30. studenog 2020. godine, osim

potpora unutar programske mjere RURALNI RAZVOJ, podmjera

Agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih površina

do 31. ožujka 2020. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu

prispijeća, odnosno do utroška sredstava predviđenih u

Proračunu Grada Samobora za 2020. godinu.

5. Informacije : Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte

Europske unije Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5,

10430 Samobor, soba 133, na broju telefona 01/3363-177.

Detaljnije informacije o potporama kao i obrasci Zahtjeva objavit

će se na službenoj internet stranici

Grada Samobora www.samobor.hr.

KLASA: 320-09/20-01/1

URBROJ: 238-11-03-03/01-20-2


U Samoboru 27. siječnja 2020.godine


GRADONAČELNIK

Krešo Beljak, mag. educ. geogr.v.r. 

Ažurirano Četvrtak, 30 Siječanj 2020 22:14
 
ZBOR GRAĐANA RAKOVOG POTOKA PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
Dopis Zbor građana PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
Zapisnik sa 16. sjednice VMO PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
Zahtjev za otkup zemljišta za parkić PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

 
Plan izgradnje komunalne infrastrukture u 2020. g. PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

 

 

Ažurirano Utorak, 21 Siječanj 2020 22:04
 
Obavijest zainteresiranim korisnicima – Radionice o natječajima iz podmjere 4.1. PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   
Poljoprivrednici,
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 2. prosinca
2019. godine tri natječaja iz podmjere 4.1., 
za koje zaprimanje zahtjeva za potporu počinje od 2.
siječnja 2020. godine.
Radi se o sljedećim natječajima:
1.Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. 
»Restrukturiranje, modernizacija i povećanje 
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – 
tovno govedarstvo
2.Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. 
»Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog 
gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«
3.Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. 
»Korištenje obnovljivih izvora energije«.
Radionice na kojima će korisnici biti informirani
o uvjetima natječaja iz podmjere 4.1. održati 
će se prema sljedećem rasporedu:
Zagrebačka županija:
8. siječnja 2020. u 11.00 sati
Gradska vijećnica, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec
9. siječnja 2020. u 11.00 sati
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i 
fondove EU, Šetalište Frana Lučića 15, Velika Gorica
10. siječnja 2020. u 11.00 sati
Centar za kulturu, dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko
Na radionicu NIJE potrebna prijava, ulaz je slobodan.
Više informacija o objavljenim natječajima možete pronaći
na stranici: 
https://ruralnirazvoj.hr/objavljena-tri-natjecaja-za-podmjeru-4-1/


 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 2 od 23

Reklame

Baner
Baner
Baner

Ankete

Ocijenite rad Vijeća mjesnog odbora Rakov Potok