Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
  • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
Vijesti iz Rakovog Potoka
Potres PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


Ažurirano Utorak, 19 Siječanj 2021 21:16
 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Slijedom Odluke Vlade Republike Hrvatske

o proglaenju katastrofe na potresom pogo?enom

podru?ju (Klasa: 022-03/21-04/02; Urbroj: 50301-29/09-21-1

) od 4. sije?nja, Grad Samobor poziva ote?enike, fizi?ke

i pravne osobe sa svog podru?ja na ?ijoj je imovini 29.

prosinca 2020. godine nastala teta od potresa da istu

prijave Povjerenstvu za procjenu teta od prirodnih

nepogoda Grada Samobora u pisanom obliku do 20. sije?nja

2021. godine.

Za prijavu tete na imovini potrebno je popuniti Obrazac

EN-P, potpisati i poslati elektronskim putem na email:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , ili predati osobno na porti

Grada Samobora u uredovno vrijeme, Trg Kralja Tomislava 5,

Samobor ili putem pote na adresu:

POVJERENSTVO ZA PROCJENU TETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

GRADA SAMOBORA TRG KRALJA TOMISLAVA 5

10430 Samobor

Napomena:

Ukoliko jedan vlasnik ima vie objekata na kojima je

nastala teta, potrebno je ispuniti za svaki ote?eni

objekt poseban obrazac!


Link za obrazac za prijavu tete:

Poziv gra?anima za prijavu tete - Samobor

Ažurirano Ponedjeljak, 11 Siječanj 2021 19:53
 
Mjera 4 ruralnog razvoja- OTVORENI NATJE?AJI PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Potovani,

obavjetavamo Vas otrenutnim novostima u naem poduze?u.

Tetida je hrvatski ekspert s 15godinjim iskustvom u regionalnim

inicijativama i financiranju putem EU fondova. Naa vizija je stvaranje

odrivog, uklju?ivog i pametnog poslovnog okruenja. U nastavku

donosimo informacije o otvorenim natje?ajima.


Dugoo?ekivani natje?aji iz mjere 4 Ruralno razvoja

Stru?ni savjetnici:

Kontakt broj za kontinentalnu Hrvatsku:

Mirko 098 2769 56 ili email Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Kontakt broj za jadransku Hrvatsku:

Simon 099 88 74 071 ili email Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Restrukturiranje, modernizacija i pove?anje

konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

ulaganja u proizvodnju povr?a u zati?enom

prostoru plasteniku


Datum zavretka natje?aja: 30.04.2021.
Ukupan prora?un 150.000.000,00 HRK
Svrha Natje?aja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih

gospodarstava u sektoru povr?a u zati?enim prostorima

plastenicima.
Prihvatljivi korisnici:
fizi?ke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske

veli?ine poljoprivrednog gospodarstva od

6.000 EUR SO 250.000 EUR SO

-proizvo?a?ke organizacije priznate sukladno posebnim propisima

kojima se ure?uje rad proizvo?a?kih organizacija za sektor

relevantan za ovaj

Najnia visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najvia visina javne potpore po projektu iznosi 150.000 EUR.
Intenzitet javne potpore:
Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika

Hrvatska s 15% udjela)
Intenzitet potpore po projektu moe se uve?ati za dodatnih

20% u sljede?im slu?ajevima:
a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b.ulaganje se odvija u planinskom podru?ju, podru?ju sa zna?ajnim

prirodnim ograni?enjima ili ostalim podru?jima s posebnim ograni?enjima

Najve?i intenzitet kombinirane potpore ne smije biti ve?i od 70 % od

ukupno prihvatljivih trokova projekta.


Zbrinjavanje, rukovanje i koritenje stajskog gnojiva u

cilju smanjenja tetnog utjecaja na okoli


Datum zavretka natje?aja: 30.04.2021.

Ukupan prora?un50.000.000,00 HRK

Svrha Natje?aja je smanjenje tetnog utjecaja

na okoli te pove?anje plodnosti tla.

Prihvatljivi korisnici:

a) fizi?ke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvo?a?ke organizacije priznate sukladno posebnim propisima

kojima se ure?uje rad proizvo?a?kih organizacija za sektor relevantan

za ovaj Natje?aj.

Intenzitet javne potpore:

Najnia visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najvia visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) do 100.000 EUR za korisnike ?iji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri

godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji

od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vo?enja poslovnih

knjiga i korisnike obveznike vo?enja poslovnih knjiga koji ne posjeduju

financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slu?aju

zajedni?kih projekata.

Najve?i intenzitet kombinirane potpore ne smije biti ve?i od 50 % od ukupno

prihvatljivih trokova projekta.

Modernizacija i pove?anje konkurentnosti poljoprivrednih

gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)


Datum zavretka natje?aja:30.04.2021.
Svrha Natje?aja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih

gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

Ukupan prora?un250.000.000,00 HRKod ?ega:
- 125.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna

gospodarstva ekonomske veli?ine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge

ili proizvo?a?ke organizacije)
- 125.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva

ekonomske veli?ine preko 250.000 EUR SO)

Prihvatljivi prijavitelji:
a) fizi?ke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvo?a?ke organizacije priznate sukladno posebnim propisima

kojima se ure?uje rad proizvo?a?kih organizacijaza sektor relevantan

za ovaj Natje?aj.Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1

ovoga Natje?aja.

Javne potpore po Natje?aju:
Najnia visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najvia visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna

gospodarstva ekonomske veli?ine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge

ili proizvo?a?ke organizacije)
b) do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva

ekonomske veli?ine preko 250.000 EUR)
c) do 100.000 EUR za korisnike ?iji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri

godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji

od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vo?enja poslovnih

knjiga i korisnike obveznike vo?enja poslovnih knjiga koji ne posjeduju

financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slu?aju

zajedni?kih projekata.

Najve?i intenzitet kombinirane potpore ne smije biti ve?i

od 50 % od ukupno prihvatljivih trokova projekta.
Intenzitet potpore po projektu moe se uve?ati za dodatnih

20% u sljede?im slu?ajevima:
a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b.ulaganje se odvija u planinskom podru?ju, podru?ju sa zna?ajnim

prirodnim ograni?enjima ili ostalim podru?jima s posebnim

ograni?enjima

Ako se smatrate kandidatom za navedene natje?aje ili imate. potrebu

za kreditna sredstvakontaktirajte nas na dolje navedene kontakte.

Stojimo Vam na raspologanju i elimo svako dobro.


Srda?no!

Simon Ferjuc, direktor Tetida d.o.o.

Kontakt broj za kontinentalnu Hrvatsku:

Mirko 098 2769 56 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Kontakt broj za jadransku Hrvatsku:

Simon 099 88 74 071 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptAžurirano Srijeda, 06 Siječanj 2021 11:22
 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Ažurirano Srijeda, 30 Prosinac 2020 11:10
 
?estitka PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Drage Rakovpoto?anke i Rakovpoto?ani!

Ova godina, pa tako i ovogodinji boi?ni blagdani,

razlikuju se od dosadanjih. Naalost, mnogi od nas

ih ne mogu provesti sa onima kojima su se veselili

svake godine. Zato moramo biti hrabri i prona?i

snagu u onima koji su kraj nas, te u mislima

poslati ljubav svima koji nam nedostaju.

Budimo odgovorni i titimo nae najstarije,

kako su oni nas neko? ?uvali. Ovaj Boi?

budimo zahvalni na onome to imamo.

Radost, vjera, ljubav i nada, nek nam budu vodilja,

dok gledamo u Novu 2021. godinu.

?uvajte se i veselite!

Od srca vam elimo blagoslovljen Boi?

i sretnu Novu 2021. godinu!

Va MO Rakov Potok


Ažurirano Ponedjeljak, 21 Prosinac 2020 19:15
 
Sv. Nikola u Dje?jem vrti?u Poto?i? PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Danas su djeca u Dje?jem vrti?u Poto?i? imala posebnog gosta.

Sv. Nikola stigao je i unio veselje me?u svima, od najmanjih, do najve?ih.

Naravno, nije doao praznih ruku, ve? pun slatkih paketi?a.

Djeca su mu radosno otpjevala pjesmicu i pozdravila ga,

dok je urio nastaviti put prema malianima u drugim krajevima.

Hvala Dramskom studiju Feniks Novi i njihovoj voditeljici

Nevenki Horvatin?i?, koji su u suradnji sa Mjesnim odborom Rakov Potok,

razveselili djecu iz Poto?i?a i osigurali im, da u ovo teko vrijeme epidemije,

ne zaborave ?aroliju blagdana.


Ažurirano Petak, 04 Prosinac 2020 14:57
 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Ažurirano Srijeda, 28 Listopad 2020 14:01
 
Obavijest o radovima PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Po?ela izgradnja odvodnog kanala oborinske odvodnje

Samoborska cesta - potok Star?a u duini od 460m.


Ažurirano Utorak, 20 Listopad 2020 21:58
 
Plan izgradnje 2021. godine PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   Ažurirano Utorak, 20 Listopad 2020 21:53
 
Blagdan Velike Gospe PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Ažurirano Subota, 15 Kolovoz 2020 14:10
 
?estitka PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Ažurirano Srijeda, 05 Kolovoz 2020 11:44
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 3 od 26

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mjetani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok