Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Vijesti iz Rakovog Potoka
Čestitka za Međunarodni dan žena PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

 

Ažurirano Subota, 07 Ožujak 2020 22:50
 
Poziv na demonstraciju rezidbe voćaka i vinove loze PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 

Ažurirano Utorak, 18 Veljača 2020 21:54
 
JAVNI POZIV o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva na području grada Samobora u 2020. godini PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Temeljem članka 42. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora

br. 3/16 ., 1/18 i 4/19), i članka 18. Pravilnika o davanju poticaja za razvoj

poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva na području grada Samobora

u 2020. godini (Službene vijesti Grada Samobora br. 1/20),

gradonačelnik Grada Samobora raspisuje

JAVNI POZIV

o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje

lovstva na području

grada Samobora u 2020. godini

1. Predmet Javnog poziva:

Financijska sredstva iz Proračuna Grada Samobora za 2020. godinu

dodjeljuju

se za dolje navedene programske mjere.

Unutar programske mjere RAZVOJ POLJOPRIVREDE

sufinancirat će se:

 1. Razvoj stočarske proizvodnje
 2. Investicije u poljoprivrednim gospodarstvima
 3. Premije osiguranja

Unutar programske mjere RURALNI RAZVOJ sufinancirat će se:

 1. Razvoj seoskog turizma
 2. Razvoj seoskih tradicijskih gospodarstava
 3. Obrazovanje i osposobljavanje u poljoprivredi
 4. Očuvanje seoskih tradicijskih gospodarstava
 5. Agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih
 6. površina

Unutar programske mjere RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA

sufinancirat će se:

 1. Subvencija za osiguranje lovišta
 2. Subvencija za unos divljači u lovište
 3. Subvencija za sprječavanje šteta od divljači
 4. Subvencija za uređenje lovišta (nabava opreme i strojeva)
 5. Subvencija za izgradnju ili adaptaciju lovno uzgojno-tehničkih
 6. objekata i opremanje
 7. lovno-gospodarskih objekata.

2Opći uvjeti za dodjelu potpora:

2.1. Pravo korištenja sredstava unutar programske mjere RAZVOJ

POLJOPRIVREDE

imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik

poljoprivrednih gospodarstava kao i fizičke odnosno pravne osobe

registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koje imaju

prebivalište odnosno sjedište na području grada Samobora te

poljoprivrednu proizvodnju, stoku ili gospodarski objekt za koju traže

potporu na području grada Samobora.

Iznimno, pravo na potporu unutar mjere Investicije u poljoprivrednim

gospodarstvima na čitavom području grada Samobora te mjere Potpora

za nabavu matičnog stada ženskih rasplodnih grla  (goveda, koza, ovaca

i krmača), i Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih

životinja na području Samoborskog i Žumberačkog gorja, mogu steći i

fizičke odnosno pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na

području grada Samobora kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost,

a imaju locirano poljoprivredno zemljište ili proizvodni gospodarski

objekt izvan katastarskih granica grada Samobora odnosno u susjednoj

općini.

2.2. Pravo korištenja sredstava unutar programske mjere RURALNI

RAZVOJ imaju

obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih

gospodarstava kao i fizičke odnosno pravne osobe kojima je osnovna

djelatnost poljoprivredna proizvodnja ili bavljenje seoskim turizmom,

a imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Samobora.

2.3. Pravo korištenja sredstava unutar programske mjere POTICANJE

RAZVOJA LOVSTVA imaju lovozakupnici ili koncesionari zajedničkih

i državnih lovišta na području grada Samobora.

2.4. Ostali uvjeti za dodjelu potpora utvrđeni su Pravilnikom o dodjeli

potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva na

području grada Samobora u 2020. godini (Službene vijesti Grada

Samobora br. 1/20). Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju,

odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Pravilnika i Javnog poziva

za pojedinu potporu neće se razmatrati.

3. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: GRAD SAMOBOR,

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije, Trg kralja

Tomislava 5, 10430 Samobor.

4. Vrijeme trajanja Javnog poziva: Do 30. studenog 2020. godine, osim

potpora unutar programske mjere RURALNI RAZVOJ, podmjera

Agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih površina

do 31. ožujka 2020. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu

prispijeća, odnosno do utroška sredstava predviđenih u

Proračunu Grada Samobora za 2020. godinu.

5. Informacije : Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte

Europske unije Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5,

10430 Samobor, soba 133, na broju telefona 01/3363-177.

Detaljnije informacije o potporama kao i obrasci Zahtjeva objavit

će se na službenoj internet stranici

Grada Samobora www.samobor.hr.

KLASA: 320-09/20-01/1

URBROJ: 238-11-03-03/01-20-2


U Samoboru 27. siječnja 2020.godine


GRADONAČELNIK

Krešo Beljak, mag. educ. geogr.v.r. 

Ažurirano Četvrtak, 30 Siječanj 2020 22:14
 
ZBOR GRAĐANA RAKOVOG POTOKA PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
Dopis Zbor građana PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
Zapisnik sa 16. sjednice VMO PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
Zahtjev za otkup zemljišta za parkić PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

 
Plan izgradnje komunalne infrastrukture u 2020. g. PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

 

 

Ažurirano Utorak, 21 Siječanj 2020 22:04
 
Obavijest zainteresiranim korisnicima – Radionice o natječajima iz podmjere 4.1. PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   
Poljoprivrednici,
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 2. prosinca
2019. godine tri natječaja iz podmjere 4.1., 
za koje zaprimanje zahtjeva za potporu počinje od 2.
siječnja 2020. godine.
Radi se o sljedećim natječajima:
1.Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. 
»Restrukturiranje, modernizacija i povećanje 
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – 
tovno govedarstvo
2.Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. 
»Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog 
gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«
3.Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. 
»Korištenje obnovljivih izvora energije«.
Radionice na kojima će korisnici biti informirani
o uvjetima natječaja iz podmjere 4.1. održati 
će se prema sljedećem rasporedu:
Zagrebačka županija:
8. siječnja 2020. u 11.00 sati
Gradska vijećnica, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec
9. siječnja 2020. u 11.00 sati
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i 
fondove EU, Šetalište Frana Lučića 15, Velika Gorica
10. siječnja 2020. u 11.00 sati
Centar za kulturu, dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko
Na radionicu NIJE potrebna prijava, ulaz je slobodan.
Više informacija o objavljenim natječajima možete pronaći
na stranici: 
https://ruralnirazvoj.hr/objavljena-tri-natjecaja-za-podmjeru-4-1/


 
Čestitka PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

 
Ruralni razvoj: MJERA 4 PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila

je 2. prosinca 2019. godine tri natječaja za provedbu podmjere 4.1.

»Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa

ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti

poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)" od 02.01.-28.02.2020.

· Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata za životinje

i ostalih gospodarskih objekata

· Mehanizacija i ostala oprema

· Kupnja zemljišta i objekata

· Opći i nematerijalni troškovi

4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja

štetnog utjecaja na okoliš" od 02.01.-28.02.2020.

· Skladišni kapaciteti za stajski gnoj i digestate

· Oprema za skladištenje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja

· Strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva

· Opći troškovi i nematerijalni troškovi

4.1.3. "Korištenje obnovljivih izvora energije" od 02.01.-31.03.2020.

· Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju

energije iz obnovljivih izvora

· Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

(biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika

· Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu

· Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu

· Opći troškovi i nematerijalni troškovi


Ažurirano Utorak, 17 Prosinac 2019 21:13
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 3 od 23

Reklame

Baner
Baner
Baner

Ankete

Ocijenite rad Vijeća mjesnog odbora Rakov Potok