Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
UKLANJANJE SNIJEGAI LEDA PDF Ispis E-mail

SLUŽBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA BROJ 4 - 25. 7. 2008

IZVOD

 

UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

 

Snijeg s javnih površina treba se početi uklanjati kad napada najviše 5 (pet) cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati i više puta.

 

Led se sa javnih površina uklanja čim nastane

Članak 75.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kuće te neizgrađene građevne parcele brinu vlasnici kuća, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi/kući i vlasnici građevnih parcela.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave brinu vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz poslovne zgrade brinu pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici odnosno korisnici poslovnog prostora u tim zgradama.

O uklanjanju snijega i leda s taksi stajališta brine udruga taksi prijevoznika.

Iznimno iz stavka 1. ovog članka, o uklanjanju snijega i leda s pločnika ispred uslužnih lokala brinu vlasnici.

 

VIII. KAZNENE ODREDBE

članak 99.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako

33. se ne pridržava odredaba  članka 74.;

34. ne onemogući obrušavanje snijega i leda s krova zgrade na pločnik (članak 77.);

35. ne ukloni materijal kojim je posipana prometna površina u roku od 15 dana po završetku rada zimske službe (članak 79.);

 

Članak 100.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:

22. ne postupi prema odredbi članka 72. stavak 3.;

23. ne postupi sukladno odredbama članka 73., 75. i 76.;


Ažurirano Srijeda, 09 Prosinac 2015 12:22
 

Reklame

Baner
Baner
Baner

Ankete

Ocijenite rad Vijeća mjesnog odbora Rakov Potok