Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
  • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Po?ele su pristizati prijave samoborskih umirovljenika i osoba s invaliditetom

s primanjima manjim od 2 tisu?e kuna te nezaposlenih hrvatskih branitelja za

dobivanje gradske boži?nice. Prijave se do 4. studenog predaju na propisanim

obrascima koji se mogu preuzeti na porti gradske uprave ili na službenoj

internetskoj stranici Grada Samobora.

Uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti i presliku osobne iskaznice,

odrezak od mirovine, presliku rješenja kojim se dokazuje kako je osobi

utvr?eno postojanje ukupno priznatog invaliditeta od 80 posto na više,

te presliku rješenja kojim se potvr?uje kako osoba ima status hrvatskog

branitelja iz Domovinskog rata s minimalno 100 dana sudjelovanja

u borbenom sektoru. Sve to predaje se na porti gradske uprave na Trgu kralja

Tomislava 5, ponedjeljkom od 8 do 17 sati i 30 minuta, utorkom, srijedom i

?etvrtkom od 8 do 16 sati i petkom od 8 do 14.30.

Grad Samobor osigurao je za tu namjenu pola milijuna kuna, a iznos svake

pojedina?ne boži?nice ovisit ?e o primanjima i socijalnom statusu korisnika te može

biti 200, 300 ili 500 kuna. Isplata boži?nica bit ?e u poslovnici FINE u

Samoboru, izme?u 11. studenog i 14. prosinca. Dodatnih prijava i isplata

ne?e biti. Sve druge informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za

društvene djelatnosti Grada Samobora na broj telefona 33 78 132.

 

Predsjednik VMO RP

Branimir Šiljak


 

AĹľurirano Subota, 12 Listopad 2019 21:56
 

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mještani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok