Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
  • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
PDF Ispis E-mail

Župa Rakov Potok osnovana je odlukom Nadbiskupa zagreba?kog dr. Alojzija Stepinca dekretom br. 6399 od 14.9.1945. godine. Odcjepljenjem od župe sv. Martina pod Oki?em postaje novom župom, koju tvore tri naselja: Rakov Potok (sjedište župe), Horvati i dio Kalinovice.

Župnom crkvom postaje kapela Presv. Srca Isusova sagra?ena 1903. godine, koju je dao sagraditi vlastitim  sredstvima Milan Težak.  Proširena je 1925. godine, a 1930. godine dozidan je toranj visine 7 metara, te mala sakristija 1968.g.  Tokom svoje povijesti  nekoliko je puta djelomi?no obnavljana (popravljana). Župljani u dogovoru sa župnikom Gonan Josipom odlu?uju se na gradnju nove crkve, te 1995. godine ruše do temelja staru kapelu i na istom mjestu grade novu crkvu, ve?u i sadržajniju od prethodne. Ve? 5.11.1995. g. zagreb. Nadbiskup kardinal Franjo Kuhari? blagoslivlja podignutu crkvu (rohbau), a potpuno dovršenu posve?uje ju 22.4.2001.g. Nadbiskup Josip Bozani?.

Sadašnja župna crkva je neoklasi?nog stila 15 x 14 metara, zvonik 15 metara s jednim elektrificiranim zvonom teškim oko 150 kg, korom s elektronskim orguljama, sakristijom i prostorijom  s pe?i za centralno grijanje. Župna crkva gra?ena je prema projektnoj dokumentaciji i pod stru?nim vodstvom gra?. ing. Božidara Blaževi?a. Locirana je uz staru Karlova?ku cestu.


Župna crkva izgra?ena je 1995. godine  

Župni dvor nalazi se 100 metara niže od crkve s druge strane iste ceste. Obi?na ku?a, prizemnica, gra?ena oko 1958. godine, 10 x 8 metara, kupljena 1972. godine za župni dvor, od tadašnje vlasnice Sidonije Šusti?. U dvorištu je gospodarska zgrada 18 x 5 metara gra?ena 1959. godine.

U planu je gradnja novog župnog dvora, na temeljima te stare gospodarske zgrade u ?ijem bi okviru bio i pastoralni centar župe s ciljem za što aktivnijim pastoralnim i vjerskim životom župe kroz razna vjersko-društvena okupljanja na razli?itim razinama župskoga vjerni?kog života.
TEKST: vl?. Stjepan Drug?evi?

 

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mještani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok