Ispis
I drugu godinu u subotu 30.04.2016. uspješno je provedena Zelena ?istka u Rakovom Potoku. I ove
godine smo izvadili oko 8 tona sme?a iz potoka i šume uz pomo? Rakovpoto?ana, prijatelja i ?lanova
udruge Protok. Okupljanje je po?elo u 9 h ispred Društvenog doma u Rakovom Potoku, u pola 10
smo krenuli prema šumi.
 
Sanirali smo oko 5 lokacija divljih odlagališta koja su bila kriti?no optere?ena sme?em. Kao što je i
najavljeno bilo je nemogu?e predvidjeti koli?inu sme?a koja nas ?eka. Bilo ga je više od o?ekivanog,
ali pronašli smo i neke zanimljive predmete; vre?ice od Univerzijade, hrpu dinara, porculanski tanjuri?
iz doba Tudora itd. Ono manje lijepo pronašli smo dosta toksi?no otpada, puno auto gumi, dva branika
od auta, hrpe stakla i najlona, vodokotli?, dijelove oružja - pre dug je popis.
 
Nakon što smo o?istili polovicu šume uslijedila je pauza za ru?ak. Nakon toga smo nastavili sanaciju
drugog dijela potoka. ?iš?enje je trajalo od 10 do 16:30 h. U akciji nas je sudjelovalo 23, od ?ega je
bilo 8 iz Protoka, 1 dijete i ostalo su bili prijatelji i Rakovpoto?ani. Veliki zahvat je napravio gospodin
Dragec Marovi? s bagerom i izvukao sme?e van potoka. Taj otpad ?e trebati zbrinuti posebno od
ovoga jer je izuzetno toksi?an. Na kraju smo bili u vodi i blatu do grla, ali s osmjesima na licima.:) 
 
 
 
Hvala svima na podršci i sudjelovanju.

AĹľurirano Ponedjeljak, 02 Svibanj 2016 22:52