Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
  • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
Vijesti iz Rakovog Potoka
NK Rakov Potok - AKTUALNO PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

SENIORI

Seniorska ekipa po?ela je prva s pripremama za nastavak sezone. Ovog ponedjeljka (11.02.19.) sve ekipe su obavile lije?ni?ke preglede, nakon ?ega je obavljena prozivka seniorske mom?adi i odran prvi trening. Seniori ?e trenirati 4 puta tjedno, vikendom slijede prijateljske i pripremne utakmice, a 1.oujka odlazi se na otok Krk, gdje ?e biti treninzi i dvije prijateljske utakmice. Nastavak prvenstva je 10.03. kada nam u goste dolazi mom?ad NK Kloko?evac.

U zimskoj stanci, Uprava kluba potrudila se i ekipu seniora koji su jesenski prvaci sa 7 bodova prednosti ispred drugoplasiranog, poja?ala s nekoliko igra?a, a sve u cilju osvajanja prvenstva i prelaska u vii rang natjecanja. Da smo za to i spremni pokazala je pripremna utakmica odigrana 16.02.19. na umjetnoj travi u Brezju protiv protivnika iz vieg ranga natjecanja, gdje smo pobijedili mom?ad NK Kupinec rezultatom 3 : 0. Protiv ekipe NK Novaka, igralo se u nedjelju, 17.02.isto u Brezju na umjetnoj travi, te je ostvarena pobjeda 7 : 3. Iako smo igrali bez naeg kapetana i prvog strijelca lige Dalibora lendera i bez vane karike u veznom redu Hrvoja troka, rezultati su odraz kvalitete nae seniorske ekipe.

Nakon to se odrade kompletne pripreme i novopridoli igra?i uklope i uigraju s ostatkom mom?adi, osvajanje prvenstva ne bi smjelo do?i u pitanje.

PODMLADAK

Od ove godine u naem klubu po?elo se raditi i s najmla?ima, pa su tako osnovane kategorije prsti?a i lima?a. Dvadesetak djece je cijelu zimu treniralo u balonu na umjetnoj travi, a po?etkom oujka, ako to vrijeme dozvoli izlaze na travnate terene. Pod budnim okom trenera Marka Kolara, djeca vjebaju i u?e igrati, a u natjecanje ?e krenuti krajem oujka.

KADETI I JUNIORI

Ekipa kadeta nastupa uspjeno na zimskoj ligi u dvorani u Samoboru, a s pripremama su oni i juniori po?eli ovaj tjedan. Njima prvenstvo po?inje 17. oujka i vjerujemo da ?e ga spremni do?ekati.

VETERANI

Jedina naa ekipa koja je uvijek spremna i bez priprema. Krajem oujka kre?u prvenstvene utakmice.


Ažurirano Srijeda, 13 Studeni 2019 14:09
 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Predsjednik VMO RP

Branimir iljak


Ažurirano Petak, 21 Prosinac 2018 13:22
 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


Ažurirano Utorak, 09 Listopad 2018 07:38
 
OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE PDF Ispis E-mail


 
TRUC TRAIL - PRVI PUT U HRVATSKOJ 12.-13. SVIBNJA U RAKOVOM POTOKU PDF Ispis E-mail


Ažurirano Petak, 11 Svibanj 2018 07:59
 
PDF Ispis E-mail
Mobilno reciklano dvorište po?inje s radom u ponedjeljak 9.4.2018. godine u mjesnim odborima na podru?ju Grada Samobora.

 

 
Prvi mjesni odbor u koji dolazi mobilno reciklano dvorište je Bregana, a planiran je dolazak istog u svaki mjesni odbor tri puta tijekom 2018. godine.  U mobilno reciklano dvorište, koje ?e raditi svakog radnog dana od 10.00 do 17.00 sati, gra?ani mogu odloiti one vrste odvojeno prikupljenog otpada koje mogu odlagati i u reciklanom dvorištu kod sajmišta (papir, karton, plastika, metal, tekstil, baterije, akumulatori, boje, ambalaa opasnih tvari, jestiva ulja i masti, elektri?na i elektroni?ka oprema i drugo).
 
Mobilno reciklano dvorište ?e u Rakovom Potokoku biti po sljede?em rasporedu u 2018. godini:
  • 7.5. do 8.5
  • 12.7. do 13.7.
  • 23.8. do 24.8.

Ažurirano Četvrtak, 26 Travanj 2018 08:34
 
Eko potez od Izvora do Slemena PDF Ispis E-mail

Akcija ?iš?enja šume u Rakovom Potoku, koju je u subotu organizirala i koordinirala mjesna eko-aktivistica Petra Karasman u suradnji s Udrugom Protok iz Zagreba, i ove je, tre?e uzastopne godine, bila uspješna.

Po?ela je oko 10 sati, a završila oko 17.30, sa stankom oko 13 sati za ru?ak u šumi. U akciji je sudjelovalo 26 volontera iz Rakovog Potoka i Udruge Protok te troje djece. Bio je prekrasan dan za akciju, a kao i svaki put dosad eko-aktiviste su iznenadile velike koli?ine otpada koje su pronašli i uklonili.

 

Detaljnije na: www.radiosamobor.hr/2018/04/16/eko-potez-od-izvora-do-slemena 


Ažurirano Utorak, 17 Travanj 2018 08:34
 
3. ZELENA ?ISTKA RAKOV POTOK PDF Ispis E-mail


Ažurirano Četvrtak, 12 Travanj 2018 07:52
 
Sretan Uskrs! PDF Ispis E-mail

 

 

eli Vam 
 
Predsjednik VMO RP
Branimir Šiljak

Ažurirano Petak, 30 Ožujak 2018 09:55
 
Izravna pla?anja u poljoprivredi, poticaji Grad Samobor i najavljene mjere ruralnog razvoja u 2018. godini PDF Ispis E-mail

Više detalja o seminaru pogledajte u sljede?oj objavi:

 
PDF Ispis E-mail

SLUBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA BROJ 4 - 25. 7. 2008

IZVOD

 

UKLANJANJE SNIJEGAI LEDA

Snijeg s javnih površina treba se po?eti uklanjati kad napada najviše 5 (pet) cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati i više puta.

Led se sa javnih površina uklanja ?im nastane

?lanak 75.

O uklanjanju snijega i leda s plo?nika uz ku?e te neizgra?ene gra?evne parcele brinu vlasnici ku?a, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi/ku?i i vlasnici gra?evnih parcela.

O uklanjanju snijega i leda s plo?nika uz kioske i pokretne naprave brinu vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

O uklanjanju snijega i leda s plo?nika uz poslovne zgrade brinu pravne ili fizi?ke osobe koje su vlasnici odnosno korisnici poslovnog prostora u tim zgradama.

O uklanjanju snijega i leda s taksi stajališta brine udruga taksi prijevoznika.

Iznimno iz stavka 1. ovog ?lanka, o uklanjanju snijega i leda s plo?nika ispred uslinih lokala brinu vlasnici.

 

VIII. KAZNENE ODREDBE

?lanak 99.

Nov?anom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 10.000,00 kuna kazniti ?e se za prekršaj pravna osoba ako

33. se ne pridrava odredaba  ?lanka 74.;

34. ne onemogu?i obrušavanje snijega i leda s krova zgrade na plo?nik (?lanak 77.);

35. ne ukloni materijal kojim je posipana prometna površina u roku od 15 dana po završetku rada zimske slube (?lanak 79.);

?lanak 100.

Nov?anom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 kuna kazniti ?e se za prekršaj pravna osoba ako:

22. ne postupi prema odredbi ~lanka 72. stavak 3.;

23. ne postupi sukladno odredbama ~lanka 73., 75. i 76.;


Ažurirano Srijeda, 07 Veljača 2018 20:24
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 6 od 24

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mjetani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok